Notice
当前所在位置: 首页 > Notice > 正文
关于公布2017年度中国政府优秀来华留学生奖学金获奖结果的通知
发布时间:2018年03月13日 浏览次数:

各学院(研究院):

根据教育部留金来[2017]4819号文通知,我校共有5名来华留学生获得2017年度优秀来华留学生奖学金,具体名单请参阅附件。

有关奖学金发放将在我校收到拨款后另行通知。

请通知相关获奖学生以下事项:

1.前往思明校区嘉庚主楼508室领取获奖证书;

2.提交个人银行账户信息,地址同上。

  

附件:2017年度中国政府优秀来华留学生奖学金获奖名单.pdf

  

                                                学生处

                                             2018313